PHÁP LÝ

Chung cư Capital Garden được dự kiến bàn giao vào tháng 12 năm 2013.

  • Tiến độ thanh toán: 8 giai đoạn 
  • Giai đoạn 1: 20% Hợp Đồng 
  • Giai đoạn 2: 20%(Xây móng) 
  • Giai đoạn 3: 15%(sau giai đoạn 2 là 4 tháng xây đến tầng 8) 
  • Giai đoạn 4: 15%(sau giai đoạn 3 là 4 tháng xây đến tầng 15) 
  • Giai đoạn 5: 10%(sau giai đoạn 4 là 4 tháng xây tầng mái) 
  • Giai đoạn 6: 10%(sau giai đoạn 5 là 4 tháng hoàn thiện nội thất) 
  • Giai đoạn 7: 10%(sau giai đoạn 6 là 4 tháng bàn giao nhà)
chung cu capital garden

Ảnh tổng quan chung cư capital garden