Tầng 16-21

Mặt bằng điển hình từ tầng 4 đến tầng 15 gồm các căn hộ có diện tích từ 87.5m2 đến 126.4m2.

MBCH16-21

Mặt bằng điển hình từ tầng 4 đến tầng 15 gồm các căn hộ có diện tích từ 87.5m2 đến 126.4m2.

Hình ảnh các loại diện tích thuộc tầng 16 đến tầng 21 chung cư Capital Garden:

[promoslider slider=”16 – 21″ width=”730px” height=”324px”]