Tầng 4-15

Mặt bằng điển hình từ tầng 4 đến tầng 15 gồm các căn hộ có diện tích từ 87.5m2 đến 126.4m2.

MBDH4-15

Mặt bằng điển hình từ tầng 4-15 chung cư Capital Garden

Hình ảnh các loại diện tích thuộc tầng 4 đến tầng 15 chung cư Capital Garden

[promoslider slider=”4 – 15″ width=”650px” height=”288px”]